Dopytový formulár

Dopytový formulár je prázdny

GREENGUARD

Tento certifikát ja garanciou, že výrobky určené na použitie vo vnútorných priestoroch spĺňajú prísne limity o obsahu chemických látok, neobsahujú škodlivý materiál, majú vysokú mieru recyklácie a výrazne tak prispievajú ku zlepšeniu kvality životného prostredia. Kancelárske stoličky Bestuhl sú držiteľom certifikátu GREENGUARD.

EN1335

Norma definujúca prípustné rozmery kancelárskych stoličiek, bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.
Kancelárske stoličky Bestuhl spĺňajú požiadavky tejto normy.

BIFMA

BIFMA (Business and Institutional Furniture Manufacturers Association) sa podieľa na tvorbe noriem a zaručuje, že sa na trh dostanú len výrobky spĺňajúce tieto prísne normy. Certifikácia BIFMA okrem iného zahŕňa i špecifické záťažové testy, ktoré sú garanciou vysokej kvality a bezpečnosti výrobku. Kancelárske stoličky Bestuhl boli testované podľa týchto štandardov.

 
Hore